ANX375-ANW335STiA_edited.jpg

Boxlight ST Interactive Projector 

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ แบบช่วงฉายระยะสั้น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ 3LCD Super Short Throw พร้อมระบบอินเตอร์แอคทีฟและ Built-in Android สามารถสั่งงานในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ มีการตอบสนองที่รวดเร็ว แม่นยำ ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และดูรักษาง่าย และล่าสุดได้รับรางวัล  TAIWAN EXCELLENCE 2108 Award

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ ฺBOXLIGHT ANW355STiA เป็นการนำเอาจุดเด่นของเทคโนโลยี 3LCD ที่ให้ภาพคมชัด มีสีสันชัดเจน ที่มาพร้อมกับความละเอียดแบบ WXGA ที่ค่าความสว่างถึง 3,500 lumens และเทคโนโลยีการฉายภาพแบบ Super Short Throw ที่ใช้ระยะฉายภาพขนาด 80 นิ้วที่ระยะเพียง 79 ซม. ที่มีระยะฉายสั้นกว่าเครื่องโปรเจคเตอร์แบบทั่วไป มาทำงานร่วมกับระบบอินเตอร์แอคทีฟและระบบ Android ที่ได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลาย โดย สามารถตอบโจทย์ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในห้องเรียนแบบ All-in-one ภายในเครื่องเดียว

projector front view.jpg
projector side view1.jpg
projector side view2.jpg

สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ  ด้วยชุด Optical Touch Curtain ใช้เทคโนโลยีอินฟาเรด ที่รองรับการสั่งงานผ่านนิ้วมือและการสั่งงานผ่าน IR Pen ร่วมกับซอฟต์แวร์ Optical Touch และ LightPen รุ่นล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้การทำงานในระบบอินเตอร์แอคทีฟเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้งานและสั่งงานอย่างง่ายดาย และสามารถทำงานได้เสมือนหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 

สำหรับระบบ Android เป็นแบบ Built-in ภายใน ทำได้สามารถใช้เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และระบบอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างสมบูรณ์ 100% โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการใช้งานไฟล์และโปรแกรมต่างๆ ผ่านระบบ Android และรวมถึงคุณสมบัติในการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย และการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายในรูปแบบ WiFi 

เทคโนโลยี 2 ตัว.jpg

คุณสมบัติของ Super Short Throw หรือแบบช่วงฉายระยะสั้นพิเศษ ณ ขนาดภาพเดียวกัน ระยะการฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์ไปยังกระดานจะสั้นลง เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Long-Throw Lens หรือแบบช่วงฉายปกติ ผลที่ได้คือ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ Super Short-Throw Lens ลำแสงที่ฉายภาพออกมาจะไม่รบกวนสายตาของผู้สอน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเงาของตัวผู้สอนเองก็จะบดบังเนื้อหาบนกระดานน้อยลง ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          

LT_ST projector.jpg

ด้วยคุณสมบัติ Total Classroom Solution จาก Boxlight กลุ่มผลิตภัณฑ์ Interactive Solutions มาพร้อมซอฟต์แวร์การใช้งานห้องเรียน MimioStudio ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในห้องเรียนโดยเฉพาะ ตอบโจทยการใช้งานร่วมกับระบบอินเตอร์แอคทีฟ เน้นการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน หรือ Interactive learning สามารถใช้งานร่วมกับทุกโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติในการสร้างเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ หรือใช้งานร่วมกับสื่อการเรียนการสอนเดิมที่มีอยู่ได้ เช่น pdf, ppt, e-book หรือ CAI ต่างๆ นอกจากนี้ยังมี Online Community กลุ่มผู้ใช้งานและผู้สอน MimioStudio ทั่วโลก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเรียนการสอนรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ และบทเรียนต่างๆ ผ่านช่องทาง www.mimioconnect.com 

>> ข้อมุูลเพิ่มเติม MimioStudio