top of page
ANX375-ANW335STiA_edited.jpg

Boxlight ST Interactive Projector 

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ แบบช่วงฉายระยะสั้น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ 3LCD Super Short Throw พร้อมระบบอินเตอร์แอคทีฟและ Built-in Android สามารถสั่งงานในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ มีการตอบสนองที่รวดเร็ว แม่นยำ ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และดูรักษาง่าย และล่าสุดได้รับรางวัล  TAIWAN EXCELLENCE 2108 Award

ANX375STiA_2 980x420.jpg

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ ฺBOXLIGHT ANW355STiA เป็นการนำเอาจุดเด่นของเทคโนโลยี 3LCD ที่ให้ภาพคมชัด มีสีสันชัดเจน ที่มาพร้อมกับความละเอียดแบบ WXGA ที่ค่าความสว่างถึง 3,500 lumens และเทคโนโลยีการฉายภาพแบบ Super Short Throw ที่ใช้ระยะฉายภาพขนาด 80 นิ้วที่ระยะเพียง 79 ซม. ที่มีระยะฉายสั้นกว่าเครื่องโปรเจคเตอร์แบบทั่วไป มาทำงานร่วมกับระบบอินเตอร์แอคทีฟและระบบ Android ที่ได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลาย โดย สามารถตอบโจทย์ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในห้องเรียนแบบ All-in-one ภายในเครื่องเดียว

projector front view.jpg
projector side view1.jpg
projector side view2.jpg

สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ  ด้วยชุด Optical Touch Curtain ใช้เทคโนโลยีอินฟาเรด ที่รองรับการสั่งงานผ่านนิ้วมือและการสั่งงานผ่าน IR Pen ร่วมกับซอฟต์แวร์ Optical Touch และ LightPen รุ่นล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้การทำงานในระบบอินเตอร์แอคทีฟเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้งานและสั่งงานอย่างง่ายดาย และสามารถทำงานได้เสมือนหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 

สำหรับระบบ Android เป็นแบบ Built-in ภายใน ทำได้สามารถใช้เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และระบบอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างสมบูรณ์ 100% โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการใช้งานไฟล์และโปรแกรมต่างๆ ผ่านระบบ Android และรวมถึงคุณสมบัติในการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย และการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายในรูปแบบ WiFi 

เทคโนโลยี 2 ตัว.jpg

คุณสมบัติของ Super Short Throw หรือแบบช่วงฉายระยะสั้นพิเศษ ณ ขนาดภาพเดียวกัน ระยะการฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์ไปยังกระดานจะสั้นลง เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Long-Throw Lens หรือแบบช่วงฉายปกติ ผลที่ได้คือ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ Super Short-Throw Lens ลำแสงที่ฉายภาพออกมาจะไม่รบกวนสายตาของผู้สอน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเงาของตัวผู้สอนเองก็จะบดบังเนื้อหาบนกระดานน้อยลง ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          

LT_ST projector.jpg

ด้วยคุณสมบัติ Total Classroom Solution จาก Boxlight กลุ่มผลิตภัณฑ์ Interactive Solutions มาพร้อมซอฟต์แวร์การใช้งานห้องเรียน MimioStudio ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในห้องเรียนโดยเฉพาะ ตอบโจทยการใช้งานร่วมกับระบบอินเตอร์แอคทีฟ เน้นการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน หรือ Interactive learning สามารถใช้งานร่วมกับทุกโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติในการสร้างเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ หรือใช้งานร่วมกับสื่อการเรียนการสอนเดิมที่มีอยู่ได้ เช่น pdf, ppt, e-book หรือ CAI ต่างๆ นอกจากนี้ยังมี Online Community กลุ่มผู้ใช้งานและผู้สอน MimioStudio ทั่วโลก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเรียนการสอนรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ และบทเรียนต่างๆ ผ่านช่องทาง www.mimioconnect.com 

>> ข้อมุูลเพิ่มเติม MimioStudio

bottom of page