top of page
MimioStudio1.png

MimioStudio Classroom Software

ซอฟต์แวร์ชวยสอน MimioStudio

"  สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนอินเตอร์แอคทีฟด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที... "

ซอฟต์แวร์ช่วยสอน MimioStudio ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยผู้สอน หรือ Educators สำหรับการใช้งานโดยผู้สอน หรือ Educators โดยเฉพาะ

MimioStudio เป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการเรียนการสอนในห้องเรียนในระบบอินเตอร์แอคทีฟ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน (Collaboration) และสามารถที่จะช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอนได้ (Assessment) รองรับการใช้งานและสั่งงานในแบบ Finger-touch และ Multi-touch และได้การออกแบบการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้มีชุดคำสั่งแบบ Graphic User Interface (GUI) ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ทำความคุ้นเคย และใช้งานง่าย  นอกจากนี้ MimioStudio ถูกออกแบบมาให้สามารถเปิดและใช้งานร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ได้ เช่น pdf, ppt, e-book และ CAI ต่างๆ หรือแม้กระทั่งไฟล์สื่อการสอนจากระบบอื่น เช่นจาก Smart หรือ Promethean ทำให้สามารถใช้งานสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า  

PlantCell.jpg
Volcano.jpg

ชุดซอฟต์แวร์ MimioStudio ประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้

1)  MimioStudio Notebook เป็นส่วนแสดงการทำงานหลักของ Worksheet หรือ Page เปรียบเสมือนโครงสร้างหลักของ MimioStudio ประกอบด้วนเมนูหลัก File, Edit, View, Insert, Format, Tool และ Help ที่จะทำงานร่วมกับอีก 3 ส่วนที่เหลือ 

2) MimioStudio Tools เป็นส่วนอุปกรณ์ในการสั่งงานและการใช้งาน เช่น Pen, Hi-light, Erase, Selection, Insert file, Fill Color, Screen Clipping, Screen Annotation เป็นต้น  

3) MimioStudio Gallery เป็นส่วนแสดงคลังรูปภาพ เทมเพลทใช้งาน ไฟล์มัลติมีเดีย รูปแบบของคำถามและคำตอบในการสร้างสื่อ และรวมถึงการนำเข้าไฟล์ต่างจะถูกเก็บไว้ในส่วนนี้ เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบในการใช้งาน

4) MimioStudio Gradebook เป็นส่วนแสดงข้อมูลและ database ของนักเรียน โดยสามารถสร้างห้องเรียน บันทึกรายชื่อ ประวัติคะแนน หรือการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนำไปช่วยในการประเมินผลนักเรียนได้ (ใช้งานร่วมกับ Option - Mimio Mobile)

MimioFrame2.png
Mimioboard_1.jpg

MimioStudio มาพร้อมกับฟังก์ชั่น ActivityWizard สามารถสร้างบทเรียน สื่อการเรียนการสอนอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างง่ายดายใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที เพียงแค่เลือกหัวข้อที่ต้องการและทำตามขั้นตอน step-by-step โดยท่านจะได้รับไอเดียและรูปแบบเกี่ยวกับการสร้างสื่อฯ ผ่าน ActivityWizard และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเนื้อหาและรูปแบบที่ท่านต้องการต่อไปได้

 

สำหรับเนื้อหาใน ActivityWizard ครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ โดยสามารถเลือกตามช่วงระดับชั้นและรูปแบบกิจกรรมได้ เช่น การแบ่งกลุ่ม การจับคู่ หรือ การเลือกเข้ากลุ่ม นอกจกานนี้ สามารถเลือกให้ทำการเปลี่ยนตัวเลือกของคำตอบได้ในขณะใช้งาน และสามารถเลือกให้เฉลยผลลัพธ์ของคำตอบได้อัตโนมัติ   

wizard-Menu.jpg
5Column.jpg

MimioStudio มีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้งานออนไลน์บน www.mimioconnect.com หรือที่เรียกว่า Interactive Teaching Community ออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์การในการอับเดตข้อมูลข่าวสาร สื่อการเรียนการสอน บทเรียนระบบอินเตอร์แอคทีฟ การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งชุมชนออนไลน์ด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ได้ ซึ่งประกอบไปด้วยครูผู้สอนหลายหมื่นคนทั่วโลกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในห้องเรียน หรือนำปรับประยุกต์เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนได้ 

mimioconnect.png

MimioStudio ได้รับการออกแบบมาให้สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายในห้องเรียนและการประเมินผล โดยสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไร้สาย หรือ Mobile Device เช่น Smart Phone, Tablet, iPad ที่ใช้ Android และ iOS ได้ โดยที่อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเชื่อมต่อบนเครื่อข่าย WiFi เดียวกัน การเริ่มต้นการใช้งาน เพียงทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นชื่อ MimioMobile ได้จาก Play Store และ App Store โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเชื่อมกับกับ MimioStudio ผ่าน QR Code

 

ผู้สอนสามารถทำการเรียนการสอนได้ผ่าน Mobile Device เช่น สามารถควบคุมหน้าที่แสดงผลผ่าน Mobile Device ได้โดยที่ไม้ต้องยืนควบคุมอยู่ที่หน้าห้อง, การแชร์หน้าจอ Mobile Device ของนักเรียน, การให้ Mobile Device ของนักเรียนควบคุมหน้าจอที่แสดงอยู่หน้าห้อง, การเช็คชื่อนักเรียนผ่าน QR Code Log-in ผ่าน Mobile Device, การให้นักเรียนตอบคำถามผ่าน Mobile device โดยสามารถเก็บนำมาประเมินผลได้ ฯลฯ 

สำหรับสิทธิ์ในการใช้งานมาตรฐานของ MimioStudio และ MimioMobile จะรองรับการเชื่อมต่อ Mobile Device ได้สูงสุดถึง 3 อุปกรณ์ สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานการเชื่อมต่อ Mobile Device มากกว่า 3 อุปกรณ์นั้น เป็นรายการเสริม Option โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของท่าน

bottom of page