top of page
ANW335ST_edited.jpg

Boxlight Short Throw Projector 

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ แบบช่วงฉายระยะสั้น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ 3LCD Super Short Throw ใช้ระยะฉายภาพขนาด 80 นิ้วที่ระยะเพียง 79 ซม.  

projector side view1.jpg
projector side view2.jpg
projector front view.jpg

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ ฺBOXLIGHT ANW355ST ใช้เทคโนโลยีการฉายภาพ 3LCD ที่ให้ภาพคมชัด มีสีสันชัดเจน ที่มาพร้อมกับความละเอีดบแบบ WXGA ที่ค่าความสว่างถึง 3,500 lumens และเทคโนโลยีการฉายภาพแบบ Super Short Throw จะมีระยะฉายสั้นกว่าเครื่องโปรเจคเตอร์แบบทั่วไป เหมาะสำหรับใช้งานในห้องเรียนและร่วมกับระบบอินเตอร์แอคทีฟ เช่น MimioBoard, MimioFrame หรือ MimioTeach 

MimioBoard2_jpeg.jpg
MimioFrame.png
Teach_007.jpg

คุณสมบัติของ Super Short Throw หรือแบบช่วงฉายระยะสั้นพิเศษ ณ ขนาดภาพเดียวกัน ระยะการฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์ไปยังกระดานจะสั้นลง เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Long-Throw Lens หรือแบบช่วงฉายปกติ ผลที่ได้คือ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ Super Short-Throw Lens ลำแสงที่ฉายภาพออกมาจะไม่รบกวนสายตาของผู้สอน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเงาของตัวผู้สอนเองก็จะบดบังเนื้อหาบนกระดานน้อยลง ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          

LT_ST projector.jpg
bottom of page