Boxlight Short Throw Projector 

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ แบบช่วงฉายระยะสั้น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ 3LCD Super Short Throw ใช้ระยะฉายภาพขนาด 80 นิ้วที่ระยะเพียง 79 ซม.  

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ ฺBOXLIGHT ANW355ST ใช้เทคโนโลยีการฉายภาพ 3LCD ที่ให้ภาพคมชัด มีสีสันชัดเจน ที่มาพร้อมกับความละเอีดบแบบ WXGA ที่ค่าความสว่างถึง 3,500 lumens และเทคโนโลยีการฉายภาพแบบ Super Short Throw จะมีระยะฉายสั้นกว่าเครื่องโปรเจคเตอร์แบบทั่วไป เหมาะสำหรับใช้งานในห้องเรียนและร่วมกับระบบอินเตอร์แอคทีฟ เช่น MimioBoard, MimioFrame หรือ MimioTeach 

Teach_007.jpg

คุณสมบัติของ Super Short Throw หรือแบบช่วงฉายระยะสั้นพิเศษ ณ ขนาดภาพเดียวกัน ระยะการฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์ไปยังกระดานจะสั้นลง เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ Long-Throw Lens หรือแบบช่วงฉายปกติ ผลที่ได้คือ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ Super Short-Throw Lens ลำแสงที่ฉายภาพออกมาจะไม่รบกวนสายตาของผู้สอน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเงาของตัวผู้สอนเองก็จะบดบังเนื้อหาบนกระดานน้อยลง ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          

© 2019 by Boxlight Thailand

Tel: +66 2 439 0494

Fax: + 66 2 439 0495

E-mail: info@boxlight-thailand.com