top of page
how to construct campus_edited.jpg

Boxlight Digital Wireless Mic Speaker

เครื่องเสียงห้องเรียนดิจิตอล 2.4 GHz.

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยพัฒนาระบบเสียงภายในห้องเรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น เสียงดังและชัดเจน ส่งผลให้การจัดการการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบเครื่องห้องเรียนที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีไร้สาย 2.4GHz ทำให้หมดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนระหว่างห้องเรียน หรือระหว่างอาคาร BOXLIGHT CH-30W ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวก ด้วยระบบ Auto Frequency Matching เพียงแค่เปิดสวิตซ์ระบบจะทำการจับคู่อัตโนมัติ รองรับการใช้งานได้มากกว่า 50 ชุดในสถานที่เดียวกัน และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานถึง 8 ชม. ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง ทำงานควบคู่กับลำโพง Stereo แบบ Echo-Tube Diamond ที่มีรูปทรงสวยงาม เหมาะกับกับใช้งานในห้องเรียน โดยเป็นแบบ Built-in Amplifier 30-watt และ Mic Receiver

CH-30W_1 980x420.jpg

สำหรับชุด Mic ไร้สาย นอกจากจะมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง 8 ชม.แล้ว เทคโนโลยีการจับคู่ระหว่างไมค์และอุปกรณ์จะเป็นแบบ 1-to-1 Device Matching ไม่สามารถมีอุปกรณ์อื่นมาแทรกรบกวนสัญญาณได้ และผู้ใช้งานสามารถนำไมค์พกติดตัวเพื่อจับคู่สลับการใช้งานระหว่างห้องเรียนได้ ทำให้สะดวกในการใช้งานและการดูแลรักษาของผู้ใช้งาน 

 

BOXLIGHT CH-30W ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานผ่าน IP-Based PA Sound System with Intercom และทำงานแบบ Two-Communication ระหว่างศูนย์ควบคุมและห้องเรียนแต่ละห้องได้ รวมถึงการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการระบบเสียง เช่น การตั้งโซนการกระจายเสียง, การตั้งเวลเปืดเสียงหรือเล่นเพลง, การกระจายเสียงใช้ในการทำข้อสอบ Examination / Test ฯลฯ 

CH-30W_2 980x420.jpg
bottom of page